28 mrt. 2012

BLIC


BewustLichaamInzichtCentreren


Vier collega's bundellen hun krachten op hun gezamelijk vakgebied. 
Allevier volgden we een opleiding Oosterse Geneeskunde. Uniek is de diversiteit waarmee een ieder op zijn eigen wijze daar vorm aan geeft. Met elkaar organiseren we onder de naam ‘BLIC'  gezondheidsdagen. Op deze dagen kunt u kennis maken met ons en onze verscheidenheid van benadering en invalshoeken. Wij bieden u een gevarieerd programma waarin uw gezondheid centraal staat. Groepsoefeningen worden afgewisseld met individuele consulten.
U heeft ruime keus en wij proberen zoveel mogelijk met uw persoonlijke voorkeur rekening te houden. 


Voor meer informatie kunt u op de website kijken van de betreffende contact persoon van de locatie van uw keuze:
Deze mensen organiseren in de zomervakantie de zomerlessen 

Marieke van Dinter - praktijk geef jezelf energie  
zomerlessen contact persoon 't Keerpunt te Waalwijk
http://www.mariekevandinter.nl/
  
Joke van Nyendaal - praktijk Enokija
zomerlessen contact persoon de Rode Amaryllis te Tilburg  
Jack Peters - praktijk de Schaapshoeve te Langenboom
waar ook de zomerlessen worden gehouden
http://www.deschaapshoeve.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten